Enerji Bülteni

Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi

İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul, İstanbul, Türkiye

İTÜ İLATAM (İleri Araç Teknolojileri Araştırma Merkezi) ve SMİ -Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi’nin birlikte organize ettiği “Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi”,...